6 princípov pre budovanie lepších vzťahov s klientmi

Patrik Mojžiš
Patrik Mojžiš
Publikované: 24.04.2023

Pre vlastníkov salónu, sú klienti alfou a omegou podnikania, preto budovanie dobrého a silného vzťahu je prioritou k dosiahnutiu úspechu v podnikaní. Aby ste dokázali budovať dobré vzťahy, musíte vytvoriť zážitok s ktorým sa bude chcieť klient podeliť s druhými. V tomto článku preskúmame šesť princípov od Jonaha Bergera, autora knihy “Contagious: Why Things Catch On”, a ako môžu pomôcť vlastníkovi salónu s budovaním vzťahu s klientmi. Tieto princípy sú Sociálna Mena, Spúštače, Emócie, Verejnosť, Praktická Hodnota a Príbehy. Pochopením týchto konceptov, vlastníci salónov môžu vytvoriť nezabudnuteľný zážitok pre ich klientov, vyzdvihnúť svoje podnikanie a budovať dlhodobé vzťahy.

Sociálna Mena

Sociálna mena referuje na hodnotu, ktorú ľudia dávajú na veci, ktoré ich zobrazujú v lepšom svetle. Pre vlastníkov štúdia vytváranie sociálnej meny znamená, ponúknuť niečo o čom sa klienti budú chcieť podeliť s druhými, pretože zdieľanie tej myšlienky, ich môže spraviť viac zaujímavých.

Skvelým príkladom zo sveta na vytváranie sociálnej meny pre svojich zákazníkov je Blind Barber, barbershop a zároveň bar nachádzajúci sa v New York City. Na prvý pohľad, Blind Barber (Slepý barber) vyzerá ako skromné holičstvo s dvomi kreslami a nevýrazným nápisom ‘Barber shop’ na okne v červenej farbe. Avšak tento barbershop ponúka viac ako sa môže zdať na prvý pohľad. Vzadu, ukrytý za starými železnými dverami sa nachádza tajný bar. Jemne osvetlený, luxusne vyzerajúci a zladený do dubovej farby vytvára perfektný kontrast ku samotnému barbershopu. 

Názov bol inšpirovaný z doby prohibície alkoholu v USA. Miesta, ktoré servírovali alkohol počas toho ako bol nelegálny sa nazývali ‘Blind tiger’ (Slepý tiger) alebo ‘Blind pig’ (Slepé prasa), pretože policajti sa často tvárili, že ich nevidia.

Pre klientov tohto barbershopu je len veľmi ťažko sa nepodeliť so zážitkom svojim známym, pretože pri zdieľaním niečoho zaujímavého môžu vykresliť samých seba ako viac zaujímavých. Preto by vlastníci salónov mali prehodnotiť ako využiť sociálnu menu vo svoj prospech. V konečnom dôsledku vytváranie sociálnej meny pre zákazníkov znamená poskytnutie zážitku, ktorý budú chcieť zdieľať s ostatnými. Salóny, ktoré to dokážu, sa stanú miestami, o ktorých sa bude rozprávať a budú vyhľadávané ľudmi.

Spúšťače

Spúštače sú prvky, ktoré ľudom pomáhajú niečo pripomínať a udržiavať to v pamäti. Majitelia salónov môžu použiť spúšťače na to aby udržali svoj podnik v mysliach klientov a povzbudili ich na ďalšiu návštevu.

Pre vytvorenie spúšťačov sa môžu štúdia sústrediť na používanie vizuálnych a zvukových prvkov, ktoré si klienti budú asociovať s podnikom. Toto môže byť napríklad používanie charakteristických farieb alebo dizajnových prvkov v brandingu či dekoráciách. Taktiež použitie osobitej vône alebo playlistu môže byť to čo si klienti zapamätajú.

Konzistentnosť je veľmi dôležitá pri vytváraní spúšťačov. Používaním konzistentného brandingu a správ naprieč všetkými kontaktnými bodmi, od webovej stránky obchodu, účtov sociálnych sieťach až po marketingové materiály, môžu majitelia salónov posilniť svoju značku a udržať ju v popredí pozornosti zákazníkov.  

Skvelým príkladom kozmetického salónu, ktorý používa spúšťače, aby zostali v popredí pozornosti svojich zákazníkov, je Drybar. Jedným zo spôsobov, ako Drybar vytvára spúšťače, je jeho charakteristická značka a dekor. Každé miesto má jasnú a veselú žltú farebnú schému s jedinečnými dizajnovými prvkami, ako sú lustre a tapety s motívmi fénu a štetca. Táto vizuálna konzistencia vytvára silné spojenie medzi značkou Drybar a zážitkom z návštevy, vďaka čomu si zákazníci ľahko zapamätajú tento salón.

Drybar tiež používa sluchové spúšťače na posilnenie svojej značky. Každé miesto hrá optimistickú populárnu hudbu v konzistentnej hlasitosti, čo vytvára živú a energickú atmosféru, ktorú si zákazníci spájajú so salónom. Táto voľba hudby sa stala natoľko synonymom zážitku Drybar, že ju zákazníci začali označovať ako „žltú hudbu“.

Vytvorením spúšťačov, ktoré podnecujú zákazníkov, aby premýšľali o podniku, môžu majitelia holičstiev zostať u ľudí na pamäti a zvýšiť pravdepodobnosť, že sa zákazníci znova vrátia.

Emócie

Ďalší z princípov o ktorom Jonah Berger hovorí, je že čím v nás niečo vzbudí väčšiu emóciu (pozitívnu/negatívnu) tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa s tým bude chcieť jednotlivec podeliť. Majiteľom salónov môže vytvorenie emocionálneho zažitku pomôcť vybudovať dlhotrvajúce vzťahy s ich klientmi. To môže zahŕňať prispôsobenie zažitku pre každého klienta, prekvapenia neočakávanými výhodami a službami, alebo použiť príbeh na vytvorenie emocionálneho spojenia.

Skvelým príkladom holičstva, ktoré vytvára emocionálny zážitok pre svojich zákazníkov, je Bishops Cuts/Color, reťaz barbershopov rozmiestnených po celých Spojených štátoch. Bishops ponúka svojim zákazníkom jedinečný a personalizovaný zážitok so zameraním na vytvorenie zmyslu pre komunitu a inkluzívnosť.

Jedným zo spôsobov, ako Bishops vytvára emocionálny zážitok, je personalizácia zážitku pre každého klienta. Holiči v Bishops si nájdu čas, aby sa každého zákazníka spýtali na jeho vlasové ciele a preferencie a ponúkli prispôsobené odporúčania na základe ich potrieb. Tento personalizovaný prístup vytvára zmysel pre starostlivosť a zmysel pre detail, ktorý zákazníci oceňujú.

Ďalším spôsobom, ako si v Bishops vytvárajú emocionálne spojenie, je poskytovanie neočakávaných výhod a služieb. Napríklad mnohé miesta Bishops ponúkajú zákazníkom bezplatné remeselné pivo alebo cider, čím vytvárajú uvoľnenú a príjemnú atmosféru. Bishops tiež spolupracuje s miestnymi umelcami a hudobníkmi pri organizovaní podujatí a umeleckých výstav v podniku, čím sa vytvára pocit komunity a kreativity, s ktorým sa môžu zákazníci spojiť.

Nakoniec, Bishops používa príbehy na vytvorenie pocitu autentickosti a spojenia so svojimi zákazníkmi. Každé miesto má jedinečný a eklektický dekor vrátane vintage nábytku, miestneho umenia a dokonca aj bicyklov alebo skateboardov visiacich na stenách. Tieto dekoratívne prvky sú často sprevádzané znakmi alebo plaketami, ktoré zdieľajú príbehy za nimi, čím vytvárajú pocit histórie a osobnosti, s ktorým sa tiež môžu zákazníci spojiť.

Celkovo sa Bishops zameriava na personalizáciu, prekvapenia, rozprávanie príbehov a vytvára pre svojich zákazníkov nezabudnuteľný emocionálny zážitok, ktorý ich núti vracať sa a odporúčať svojim priateľom.

Verejnosť

Princíp verejnosti znamená, že ľudia sa skôr budú správať alebo rozhodovať podobne ako ostatní, ak vidia, že sa iní správajú alebo rozhodujú určitým spôsobom. Pre vlastníkov salónov to znamená, že keď potenciálni zákazníci vidia, že iní ľudia navštevujú alebo odporúčajú salón, je pravdepodobnejšie, že sa rozhodnú urobiť to isté.

Aby vlastníci salónov dosiahli tento efekt verejnosti, môžu vytvárať prostredie, ktoré je atraktívne, populárne a dáva do povedomia ich úspech a spokojnosť zákazníkov. To môže zahŕňať zverejňovanie recenzií a odporúčaní na sociálnych sieťach, na webových stránkach alebo vo vnútri salónu.

Skvelým príkladom salónu, ktorý využíva princíp verejnosti, je “Hair In The City”, ktorý sa nachádza v centre veľkého mesta. Hair In The City úspešne využíva svoju prominentnú polohu a veľké okná, aby prezentoval svoju prácu a atmosféru. Zákazníci, ktorí sa prechádzajú okolo, vidia ako sú ostatní zákazníci obsluhovaní a ako sa im dostáva prémiových služieb.

Hair In The City tiež aktívne využíva sociálne médiá, kde zdieľa fotografie svojich zákazníkov a úspešných výsledkov. Zákazníci majú možnosť zdieľať svoje účesy a spokojnosť so službami, čo ďalej posilňuje dôveru v značku. Týmto spôsobom salón vytvára záujem a zvedavosť, čo následne pritiahne nových zákazníkov.

Praktická hodnota

V knihe “Contagious: Why Things Catch On” Jonah Berger hovorí, že ľudia majú tendenciu zdieľať informácie a produkty, ktoré majú praktickú hodnotu pre ostatných. To znamená, že keď ľudia nájdu niečo užitočné, pravdepodobne sa o to budú chcieť podeliť so svojimi priateľmi, rodinou alebo kolegami. Pre vlastníkov salónov to znamená, že poskytovanie služieb a produktov, ktoré ponúkajú praktické riešenia pre zákazníkov, môže viesť k tomu, že sa o nich bude viac hovoriť a zákazníci ich budú chcieť odporúčať ostatným.

Skvelým príkladom salónu, ktorý ponúka praktickú hodnotu, je “The Green Salon”. Tento salón sa zameriava na udržateľné a ekologicky zodpovedné produkty a postupy. The Green Salon ponúka širokú škálu prírodných a organických produktov, ako aj služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby minimalizovali environmentálny dopad. Okrem toho zdieľa svoje vedomosti a zručnosti s klientmi, aby im pomohli udržať a chrániť svoje vlasy a zdravie, ale zároveň prispievať k ochrane životného prostredia.

The Green Salon ponúka praktickú hodnotu zákazníkom tým, že im poskytuje:

  1. Udržateľné a ekologicky zodpovedné produkty, ktoré sú bezpečné pre ich vlasy a životné prostredie.
  2. Služby, ktoré sú navrhnuté tak, aby minimalizovali environmentálny dopad, ako napríklad využívanie solárnej energie pre zásobovanie elektrickou energiou alebo recykláciu vody.
  3. Odborné rady a tipy, ako chrániť svoje vlasy a zdravie, ale zároveň prispievať k ochrane životného prostredia.

Keď zákazníci navštívia The Green Salon, získajú nielen krásny výsledok, ale aj praktické riešenia a nápady, ktoré môžu ľahko uplatniť vo svojom živote. Toto zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zákazníci budú chcieť podeliť o svoje skúsenosti a odporučiť salón svojim priateľom, rodine alebo kolegom.

The Green Salon tiež využíva svoje sociálne kanály na zdieľanie užitočných tipov a trikov pre domácu starostlivosť o vlasy, ako aj informácií o ekologických výrobkoch a postupoch. Týmto spôsobom salón priťahuje zákazníkov, ktorí majú záujem o udržateľné riešenia a prispievanie k lepšiemu životnému prostrediu.

Pre vlastníkov salónov je dôležité zvážiť, ako môžu ponúknuť praktickú hodnotu svojim zákazníkom. To môže zahŕňať poskytovanie kvalitných produktov a služieb, ktoré riešia špecifické problémy, poskytovanie užitočných rád a tipov alebo zameranie sa na udržateľnosť a ekologickú zodpovednosť. Vytváranie praktickej hodnoty pre zákazníkov môže viesť k tomu, že zákazníci sa budú chcieť o ňu podeliť, čo môže v konečnom dôsledku prilákať nových klientov.

Príbehy

V knihe Jonah Berger hovorí o tom, že príbehy sú silným spôsobom, ako sa informácie šíria a zapadnú do mysle ľudí. Príbehy sú ľahko zapamätateľné, poskytujú emocionálnu hodnotu a ľahko sa zdieľajú s ostatnými. Pre vlastníkov salónov to znamená, že vytváranie a zdieľanie príbehov o svojom podniku, zákazníkoch a produktoch môže pomôcť posilniť ich značku a vytvoriť väčšiu angažovanosť zákazníkov.

Skvelým príkladom barbershopu, ktorý využíva silu príbehov v marketingu a zákazníckej skúsenosti, je “The Vintage Barber”. Tento barbershop sa špecializuje na tradičné holiace techniky a retro štýly. The Vintage Barber sa sústreďuje na pripojenie k histórii a oživenie atmosféry zlatej éry holičstva.

Jedným zo spôsobov, ako The Vintage Barber využíva príbehy, je prostredníctvom zákazníkov, ktorí sa vracajú do minulosti prostredníctvom svojich zážitkov v salóne. Napríklad, zákazníci, ktorí si dávajú oholiť bradu pomocou tradičnej britvy, môžu byť inšpirovaní k zdieľaniu príbehov o tom, ako ich otec alebo dedo navštívil podobné holičstvo. Tieto príbehy prepojujú zákazníkov s minulosťou a posilňujú autentickosť značky.

The Vintage Barber tiež zdieľa príbehy o svojich holičoch, ktorí majú hlboké znalosti o histórii svojho remesla. Holiči zdieľajú zaujímavé fakty a anekdoty o starých holiacich technikách a pomáhajú zákazníkom objaviť retro štýly, ktoré sú pre nich najvhodnejšie. Tieto príbehy vytvárajú zmysel pre spolupatričnosť a tradíciu, ktorý sa ľahko šíri medzi zákazníkmi a ich priateľmi.

The Vintage Barber taktiež využíva svoju útulnú a eklektickú atmosféru, aby vytvoril príbeh, ktorý zákazníci radi zdieľajú. S dekoráciou založenou na autentických kúskoch z minulosti, ako sú starožitné holiace nástroje, dobové plagáty a klasické hudobné nástroje, The Vintage Barber vytvára jedinečný a pútavý príbeh, ktorý zákazníci nezabudnú. Tento príbeh sa potom šíri, keď zákazníci zdieľajú svoje skúsenosti so svojimi priateľmi a rodinou, čím pomáhajú budovať povesť salónu ako miesta, ktoré ponúka niečo jedinečné a nezabudnuteľné.

The Vintage Barber teda dokazuje, že využitie príbehov je silným nástrojom pre marketing a zákaznícke skúsenosti. Pre vlastníkov salónov je dôležité rozpoznať silu príbehov a vytvárať prostredie, kde sa tieto príbehy môžu zdieľať a rozvíjať. Týmto spôsobom môžu posilniť svoju značku, zvýšiť angažovanosť zákazníkov a pomôcť šíriť svoj úspech medzi širšiu komunitu.