Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služieb rezervačného systému a platformy Bookni.to.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov vydáva IČO: 54785642, Patrik Mojžiš, Janošíková 9, 96212 Detva (ďalej ako “Prevádzkovateľ” alebo “my”, “náš”).

Týmto dokumentom Zásady ochrany osobných údajov oboznamuje prevádzkovateľ fyzickú alebo právnicku osobu (ďalej len „Používateľ“), ktorý využíva internetový rezervačný systém (ďalej len „Rezervačný systém“) za účelom zrealizovania rezervácie termínu, alebo využívania služieb rezervačného systému, ktorý je dostupný na internetovej adrese https://bookni.to/ a cez mobilnú aplikáciu Bookni.to dostupnú na AppStore a Google Play (ďalej len „Aplikácia“).

Na našej stránke sa zhromažďujú a spracúvajú informácie o osobných údajoch našich koncových používateľov. Tieto údaje zhromažďujeme s cieľom poskytnúť našim používateľom lepšie služby a zlepšiť ich zážitok z našej stránky.

Sme si vedomí, že ochrana osobných údajov je dôležitá pre našich používateľov a preto sa zaväzujeme k poskytovaniu bezpečného prostredia pre spracúvanie a zhromažďovanie týchto údajov.

Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov bude vždy v súlade s platnými zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 z. z v aktuálnom znení, a budeme sa snažiť chrániť vaše údaje pred neoprávneným prístupom alebo zneužitím.

Prevádzkovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej už len „nariadenie GDPR“) a tiež súhlas dávaný so zhromažďovaním a spracúvaním mojich osobných údajov, vrátane spájania týchto údajov s informáciami o mojich návštevách, ktoré Google Analytics zhromažďuje na webe. Súhlas je dávaný dobrovoľne a máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Pre klientov vykonávajúcich online rezerváciu

Prevádzkovateľ ukladá údaje nevyhnutné na správne fungovanie rezervačného systému, ako sú údaje o používateľovi alebo o vykonanej rezervácii jeho klientov a to po dobu jeden rok.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do počítača alebo mobilného zariadenia návštevníka stránok. Cookies slúžia na rôzne účely, ako napríklad uchovávanie informácií o nastaveniach a preferenciách návštevníka stránok, zber dát o používaní stránok alebo zobrazovanie cielených reklám.

Bookni.to delí cookies do týchto kategórií:

1. Funkčné cookies: Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok a slúžia na uchovanie informácií, ako sú napríklad prihlasovacie údaje alebo nastavenia jazyka.

2. Analytické cookies: Tieto cookies slúžia na zber dát o tom, ako návštevníci využívajú stránky, napríklad aké stránky navštevujú najčastejšie alebo aké produkty si prezerajú. Informácie získané prostredníctvom analytických cookies sa používajú na vylepšenie používateľského skúsenosti a optimalizáciu stránok.

3. Marketingové cookies: Tieto cookies slúžia na zobrazovanie cielených reklám na základe preferencií a záujmov návštevníkov stránok. Marketingové cookies tiež slúžia na sledovanie účinnosti reklamných kampaní.

4. Preferenčné cookies: Tieto cookies uchovávajú informácie o nastaveniach a preferenciách návštevníkov stránok, ako je napríklad nastavenie jazyka alebo regiónu.

Cookies používané na webovej stránke Bookni.to:

_gcl_au cookie je zodpovedné za sledovanie a ukladanie konverzií pre Google. Táto cookie je používaná na sledovanie toho, ako návštevníci prechádzajú na stránky a aké akcie na stránkach vykonávajú, aby sa mohli lepšie analyzovať a vylepšiť konverzie na stránke.

_fbp cookie je zodpovedná za marketigové účely pre Facebook. Táto cookie je používaná na sledovanie toho, ako návštevníci prechádzajú na stránky a aké akcie na stránkach vykonávajú, aby sa mohli lepšie cieliť na reklamy pre návštevníkov stránky.

GS cookie slúži na ukladanie informácií o tom, či používateľ dal súhlas s používaním cookies na našej webovej stránke.

SL_* cookie sa používa na analýzu webovej stránky prostredníctvom služby Smartlook. Tieto cookie zbierajú informácie o tom, ako používatelia prechádzajú našou webovou stránkou, aby sme mohli zlepšovať jej funkčnosť a výkon.

ssupp.* cookie sa používa na použitie chatbotu a podpory od spoločnosti Smartsupp. Tieto cookie umožňujú používateľom komunikovať s našou podporou prostredníctvom chatu a zbierajú informácie o ich interakciách s našou podporou.

v_token cookie je zodpovedná za sledovanie a analytiku návštevnosti stránky. Táto cookie sa používa na zber a analýzu dát o tom, ako návštevníci využívajú stránku, a pomáha nám zlepšovať jej funkčnosť a obsah.

auth_token cookie sa používa na udržiavanie prihlásenia návštevníkov na našej stránke. Táto cookie umožňuje návštevníkom prihlásiť sa a používať naše služby bez nutnosti opakovaného prihlasovania pri každej návšteve.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daných správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kontaktovaním nás na emailovú adresu ahoj@bookni.to.

Keby ste se domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému úradu.

Záver

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 18.12.2022.